Megrendelő: DMRV


Szob Szennyvíztisztító Telep rács-homokfogó szemét víztelenítése és közműfolyosó rekonstrukcióMeglévő rács-homokfogó berendezés elbontása és új előkezelő műtárgy építése a telep folyamatos üzemben tartása mellett. Az új kombinált műtárgy segítségével a szűrési és homokeltávolítási kapacitás megkétszereződött. Az új előkezelő kivitelezésén kívül közmű rekonstrukciós munkák és a bazaltbeton bekötőút építése is része volt a projektnek.

Beruházás értéke: 98 235 000 Ft

Projekt lezárása: 2020. augusztus